I samband med dikter kan man få en fundering,

       vilken innebär att det finns tomrum i dikter.

       Tomrummet skulle kunna markeras enligt 

       följande:  

      1. Det är....väder idag.

      2. Jag har skrivit....

       I ovanstående två exempel, ska författaren eller

       läsarna ersätta punkterna med ett ord eller några

       ord. Vad betyder dessa punkter i en dikt?

         Berör punkterna bara diktens visuella (grafiska) egenskaper?